Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

40. NaturresursekonomiPDF-versio

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 020 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att fullmakten också kan användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utbetalningar enligt finansieringsansökningar och verkställighetsanmälningar som inkommit före år 2017 och som beror på den utdragna övergångsperioden för den lagändring som ägde rum den 1 juni 2015. Behandlingen av ansökningar och utbetalningen drog ut på tiden på grund av att informationssystemen var halvfärdiga och e-tjänsterna inte fungerade, samt på grund av att arbetet med att manuellt registrera ansökningarna band resurser vid Finlands skogscentral.


2017 I tilläggsb. 11 020 000
2017 budget 56 230 000
2016 bokslut 52 653 036
2015 bokslut 57 710 596