Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är avsett att användas för finansiering av projekt som anknyter till främjande av åtgången och exporten av jordbruksprodukter.


2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 30 000 000
2016 bokslut 11 000 000
2015 bokslut 250 000