Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av att ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska genomföras 2017—2021 inleds, 4 000 000 euro av att yrkeshögskoleutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling ska stärkas 2017—2019, 2 000 000 euro av att en gemensam plattform för teknisk högskoleutbildning och forskning i Åbo ska skapas och 1 000 000 euro av att en verksamhetsmodell för samarbete mellan universitet inom det tekniska området i Sydvästra Finland ska utvecklas. De totala kostnaderna för verksamhetsmodellen för samarbete mellan de finländska universiteten inom det tekniska området som staten finansierar under åren 2017—2021 uppgår till 12 000 000 euro.


2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 91 981 000
2016 bokslut 55 712 700
2015 bokslut 49 837 000