Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av tillväxtrelaterade pilotförsök till stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling. I de pilotprojekt som genomförs 2017—2019 utreds närmare behovet av yrkesutbildade personer och skapas verksamhetsmodeller med vars hjälp det är möjligt att snabbt och med framförhållning svara mot detta behov.


2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 8 511 000
2016 bokslut 8 729 710
2015 bokslut 13 721 000