Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000