Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 9 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.


2017 I tilläggsb. -9 000
2017 budget 18 021 000
2016 bokslut 19 731 000
2015 bokslut 20 852 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 75 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 29.70.01 och föranleds av att det ökade antalet besvär har lett till anhopningar vid handläggningen av besvären, vilket åter lett till ett tilläggsbehov av visstidsanställd personal motsvarande ett årsverke.


2017 I tilläggsb. -75 000
2017 budget 46 077 000
2016 bokslut 45 530 030
2015 bokslut 48 597 421

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000