Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 168 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2017 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2017 I tilläggsb. 2 168 000
2017 budget 224 576 000
2016 bokslut 219 560 594
2015 bokslut 220 775 638

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 8 februari 2017 är skattegottgörelsens belopp 23 945 287 euro år 2015.


2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 9 508 580
2015 bokslut 6 987 664