Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 202
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 8 325

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 för anskaffning av utrustning till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos. Tillägget riktas i dispositionsplanen till punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.


2017 I tilläggsb. 20 000
2017 budget 8 305 000
2016 bokslut 6 165 130
2015 bokslut 4 397 245