Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 6 500 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro i utgifter för kungörelser av dödande av Sampo Abp:s aktiebrev och som avdrag 8 000 000 euro på grund av att utbetalningarna av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen i anslutning till WinCapita-fallet huvudsakligen beräknas bli uppskjutna till år 2019. Utbetalningarna har skjutits upp framför allt på grund av att rättegångarna varit utdragna och att behandlingen av begäran om utvidgad rättshjälp i Storbritannien fördröjts.


2017 I tilläggsb. -6 500 000
2017 budget 19 032 000
2016 bokslut 13 492 078
2015 bokslut 10 923 142