Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att övervakningsuppgifterna i samband med avlägsnande av asylsökande ur landet har ökat. Av tillägget utgör 60 000 euro en överföring från moment 25.01.01.


2017 I tilläggsb. 100 000
2017 budget 7 188 000
2016 bokslut 7 408 000
2015 bokslut 7 361 000