Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 89 000 euro.

Förklaring:Av avdraget utgör 60 000 euro en överföring till moment 25.01.03 för övervakning av verkställande av avlägsnande ur landet, 20 000 euro en överföring till moment 25.01.50 för anskaffning av utrustning till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos och 9 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.


2017 I tilläggsb. -89 000
2017 budget 20 446 000
2016 bokslut 21 428 000
2015 bokslut 22 675 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att övervakningsuppgifterna i samband med avlägsnande av asylsökande ur landet har ökat. Av tillägget utgör 60 000 euro en överföring från moment 25.01.01.


2017 I tilläggsb. 100 000
2017 budget 7 188 000
2016 bokslut 7 408 000
2015 bokslut 7 361 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 6 500 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro i utgifter för kungörelser av dödande av Sampo Abp:s aktiebrev och som avdrag 8 000 000 euro på grund av att utbetalningarna av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen i anslutning till WinCapita-fallet huvudsakligen beräknas bli uppskjutna till år 2019. Utbetalningarna har skjutits upp framför allt på grund av att rättegångarna varit utdragna och att behandlingen av begäran om utvidgad rättshjälp i Storbritannien fördröjts.


2017 I tilläggsb. -6 500 000
2017 budget 19 032 000
2016 bokslut 13 492 078
2015 bokslut 10 923 142

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 202
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 8 325

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 för anskaffning av utrustning till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos. Tillägget riktas i dispositionsplanen till punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.


2017 I tilläggsb. 20 000
2017 budget 8 305 000
2016 bokslut 6 165 130
2015 bokslut 4 397 245