Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och det anslag som överförts från 2016 också får användas till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sex årsverken i projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar och som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring:Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017—2019. Ordförandeskapet är en unik möjlighet att genom egna projektinitiativ föra fram Finlands arktiska kunnande och främja möjligheter till affärsverksamhet i de arktiska regionerna. De projekt som finansieras under momentet är av väsentlig betydelse när det gäller genomförandet av Finlands ordförandeskapsprogram. Projekt genomförs på bred front av olika statliga aktörer. Det är ändamålsenligt att använda både ordinarie personal och visstidsanställda i projekten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 800 000
2016 bokslut 1 600 000
2015 bokslut 2 100 000