Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM, som administreras av Tekes, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

Förklaring:Motiveringen till momentet har ändrats med ett omnämnande av kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. I och med hänvisningen överensstämmer grunderna för användningen av anslaget under momentet med grunderna för användningen av anslagen under momenten 32.20.40, 32.20.43 och 32.20.83. Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så, att anslaget också får användas för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning och kunskapsspridning.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 535 195 000
2016 bokslut 504 343 000
2015 bokslut 802 582 000