Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 490 266 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 251 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg 31 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg 220 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 186 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 186 000 000
10. Övriga skatter 52 000 000
03. Bilskatt, tillägg 52 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 1 266 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 1 266 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -1 609 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 788 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 3 788 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 550 000
98. Inkomster från EU, tillägg 1 550 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -830 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag -830 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg 6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 19 133 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 19 133 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 5 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg 5 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur -36 750 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -36 750 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -6 800 000
01. Ränteinkomster 200 000
07. Räntor på depositioner 200 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst -7 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag -7 000 000
15. LÅN -178 078 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -178 078 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -178 078 000
Inkomstposternas totalbelopp 303 779 000