Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.

Förklaring:Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Den höjda räntenivån inom euroområdet har inverkat på tillägget. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna -0,3 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 0,9 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.


2017 I tilläggsb. 50 000 000
2017 budget 1 296 000 000
2016 bokslut 1 513 349 158
2015 bokslut 1 523 591 805