Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 86 årsverken, varav högst 20 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 28 årsverken för avlönande av motsvarande personal för viss tid för uppgifterna i punkterna 1, 2, 3, 7 och 8.

Förklaring:Reformen av statens regionförvaltning bereds inom de kommande 18 landskapen. Beredningen av den nya förvaltningen är en omfattande process som inom regionförvaltningen kräver att regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler gör betydande satsningar på personalresurser för beredningen. Regionförvaltningens erfarna experter deltar som sekreterare, ordföranden och medlemmar i de olika beredningsgrupperna. Samtidigt ska regionförvaltningen dock även sköta dess lagenliga uppgifter inom miljöförvaltningen. Regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna behöver öka sina personalresurser för att kunna använda sina experter för det pågående reformarbetet. En del av anslaget under momentet har reserverats för utvecklandet av regionförvaltningen. Årsverkeskvoten i utvecklingspengarna för regionförvaltningen för 2017 har dock redan använts. Under punkt 9 i motiveringen till momentet föreslås ett tillägg på 5 årsverken för de gemensamma utvecklingsprojekt som hänför sig till miljöuppgifter.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000