Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 1 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 33.70.51 för att täcka behovet av tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård.


2017 I tilläggsb. -1 000 000
2017 budget 27 990 000
2016 bokslut 18 790 000
2015 bokslut 11 790 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 33.70.20 för att täcka behovet av tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård.


2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 1 900 000
2016 bokslut 1 900 000
2015 bokslut 1 900 000