Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en tilläggsöverföring som anknyter till överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar från moment 25.40.01 under justitieministeriets förvaltningsområde och som föranleds av att de faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvården för fångar inte har beaktats i tillräcklig utsträckning vid förvaltningsöverföringen. Detta gäller i synnerhet de kostnader som systemunderhåll i samband med grundläggande informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger upphov till.


2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 16 085 000
2016 bokslut 16 522 000
2015 bokslut 421 000