Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet sammanslås från och med ingången av 2018 och flyttar in i gemensamma lokaler som anvisas dem av Senatfastigheter. Tilläggsanslagen används för de utgifter som föranleds av flyttningen och av anskaffningen av möbler.


2017 I tilläggsb. 111 000
2017 budget 2 536 000
2016 bokslut 2 835 000
2015 bokslut 2 730 000