Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 230 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Tilläggsanslaget används för inrättandet av den styrenhet som förutsätts enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Översättandet av allmänt bindande kollektivavtal ska från och med den 1 mars 2015 skötas av statsrådets förvaltningsenhet, och punkt 5 i beslutsdelen under moment ska därför strykas.


2017 I tilläggsb. 230 000
2017 budget 30 970 000
2016 bokslut 28 764 000
2015 bokslut 30 569 000