Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av förskott för kostnader som kommunen har för familjegrupphem och andra bostadsenheter för ensamkommande barn, om detta är motiverat med tanke på hur verksamheten ordnas samt till betalning i förskott av kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av betalning av grundläggande utkomststöd.

Förklaring:Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 232 245 000
2016 bokslut 131 308 940
2015 bokslut 96 667 044