Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av det understöd som beviljas under momentet eller av annan förskottsfinansiering.

Förklaring:Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000
2015 bokslut 2 246 000