Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2017 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 156 823 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.20.89. Avsikten är att anslagstillägget på 4 300 000 euro och ökningen av fullmakten på 10 000 000 euro ska användas för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt. Efterfrågan på Tekes företagsfinansiering har ökat med 49 % jämfört med samma tid i fjol.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 300 000 euro år 2017, 3 900 000 euro år 2018 och 1 800 000 euro år 2019.


2017 I tilläggsb. 4 300 000
2017 budget 139 900 000
2016 bokslut 141 613 291
2015 bokslut 132 219 373