Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas 5 000 000 euro.

Förklaring:Det anslag som beviljades under momentet i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 behöver användas för åtgärder som främjar efterfrågan på jordbruksprodukter, och som för sin del tryggar verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärderna ombudgeteras 2 000 000 euro till moment 30.20.47 för finansiering av projekt som utvecklar jordbruksmarknaden och ökar uppskattningen för livsmedel och 3 000 000 euro till moment 30.20.61 för finansiering av projekt som anknyter till främjande av åtgången och exporten av jordbruksprodukter.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2016 bokslut 35 000 000
2015 bokslut 20 000 000