Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 060 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro i överföring till moment 30.01.23 för projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet.

Därtill har vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats 4 060 000 euro i överföring från moment 28.70.22 för genomförandet av ett projekt för en serviceplattform för offentlig geografisk information som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt "Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer". Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.


2017 I tilläggsb. 3 060 000
2017 budget 23 124 000
2016 bokslut 24 645 000
2015 bokslut 23 874 000