Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande och betalning av understöd till KymiRing Oy för byggkostnader för det center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala understödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan konstateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att genomföras.

Förklaring:KymiRing Oy låter bygga ett center för motorsport på det område som man hyrt i Itis kommun. Centret består av en motorbana som uppfyller internationell standard, av banor för rallycross, carting, motocross, speedway och enduro i anslutning till motorbanan och av konstruktioner som banorna kräver. Avsikten är att i anslutning till centret för motorsport, men som en separat helhet, också uppföra ett center för körundervisning och trafiksäkerhet samt en testmiljö för fordonsindustrin. Totalkostnaden för projektet uppskattas till 23 miljoner euro, varav kostnaderna för att bygga centret för motorsport uppgår till cirka 16,5 miljoner euro.

För byggandet av ett center för motorsport har undervisnings- och kulturministeriet 2015 och 2016 beviljat KymiRing Oy statsunderstöd på sammanlagt 3 miljoner euro av finansieringen för anläggning av idrottsplatser under moment 29.90.50. Dessutom har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland beviljat centret för motorsport understöd för utvecklande av företag 0,5 miljoner euro. Med hjälp av det föreslagna nya understödet stöds byggandet av idrottsanläggningar. Det är möjligt att också de närliggande kommunerna finansierar centret för motorsport.

Projektet genomförs enligt alliansmodellen. Destia Ab, som hör till samma koncern som det bolag som äger merparten av centrets jordområde, har utifrån ett anbudsförfarande valts till huvudentreprenör. Byggnadsarbetet med banan inleddes hösten 2015, men arbetet har avbrutits.

Avsikten med statsunderstödet är att säkra att byggnadsarbetet fortsätter och att projektet genomförs. Avsikten är att innan statsunderstödet beviljas på ett juridiskt bindande sätt säkra sig om att man genom godtagbara förbindelser har fått till stånd den helhetsfinansiering som projektet kräver och att projekt håller på att genomföras.

Till projektet hänför sig ett trafikprojekt på riksväg 12 under moment 31.10.77.


2017 I tilläggsb. 3 500 000