Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser i anslutning till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion får ingås så att de, inklusive utgifter som föranletts eller föranleds av tidigare förbindelser, under åren 2017—2027 föranleder staten sådana utgifter på sammanlagt högst 26 000 000 euro som finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamhet, och under förutsättning att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna för projektet med en minst lika stor del.

Förklaring:Tillägget till fullmakten, 26 miljoner euro, föranleds av att de totala kostnaderna för projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion har ökat med 52 miljoner euro så att de uppgår till 261 miljoner euro, varav statens andel är högst hälften.

Behovet av tilläggsanslag täcks genom man från detta moment intäktsför 6 miljoner euro av de outdelade tippningsvinstmedlen 2017 och resten, 20 miljoner euro, från sådana vinstmedel från penningspelsverksamheten som riktas till idrott och motion 2018—2027. Det ska ingås ett avtal med Helsingfors stad om tilläggsfinansieringen av projektet. Samtidigt ska det också avtalas om att projektet inte längre från och med 2017 ska understödjas i förväg.

Med beaktande av det föreslagna tillägget till fullmakten uppgår den statliga finansieringen av projektet för totalrenovering sammanlagt till högst 130,5 miljoner euro. I statsbudgetarna för 2011—2017 har staten anvisat sammanlagt 97,7 miljoner euro för projektet. Avsikten är att i budgeten för 2018 anvisa återstoden, 6,8 miljoner euro, av den fullmakt som antecknats i budgeten för 2015 (51,8 miljoner euro) ur outdelade tippningsvinstmedel.


2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326
2015 bokslut 147 993 082