Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum för hyreskostnader för en ny tilläggsbyggnad för lantbruksmuseet Sarka så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 525 000 euro från och med 2018.

Förklaring:I och med att undervisningssamlingen vid Helsingfors universitets lantbruksmuseum flyttas till lantbruksmuseet Sarka behövs en ny hallbyggnad. Senatfastigheter är byggherre och hyresvärd för hallen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 27 257 000
2016 bokslut 24 548 984
2015 bokslut 29 133 407