Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till en överföring av biografverksamheten får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 430 000 euro.

Förklaring:Den fullmakt som beviljades i budgeten för 2016 förnyas.

Nationella audiovisuella institutet har som mål att hyra lokaler för institutets biografverksamhet i det kommande Helsingfors Centralbibliotek. Behovet av tilläggsanslag från och med 2019, 180 000 euro, som föranleds av ökade hyresutgifter, kommer att täckas genom överföringar inom huvudtiteln.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000
2015 bokslut 6 935 000