Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

20. YrkesutbildningPDF-versio

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av tillväxtrelaterade pilotförsök till stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling. I de pilotprojekt som genomförs 2017—2019 utreds närmare behovet av yrkesutbildade personer och skapas verksamhetsmodeller med vars hjälp det är möjligt att snabbt och med framförhållning svara mot detta behov.


2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 8 511 000
2016 bokslut 8 729 710
2015 bokslut 13 721 000