Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken.

Förklaring:Tillägget föranleds av att utvecklingsprojektet som gäller gymnasieutbildningen inleds.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950
2015 bokslut 11 041 000