Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2017

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000