Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 168 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2017 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2017 I tilläggsb. 2 168 000
2017 budget 224 576 000
2016 bokslut 219 560 594
2015 bokslut 220 775 638

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 8 februari 2017 är skattegottgörelsens belopp 23 945 287 euro år 2015.


2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 9 508 580
2015 bokslut 6 987 664