Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till landskapens temporära beredningsorgan, till kommuner och samkommuner för kostnader för beredningen av reformen.

Förklaring:Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av anläggningskostnader för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av anslutande konsolideringskostnader samt 12 000 000 euro av kostnader för de planerade uppgifterna för landskapens temporära förvaltning. Finansieringen genomförs antingen i form av bidrag till kommunerna för förberedande åtgärder eller som finansiering av den temporära förvaltningen. Därför har i momentets beslutsdel strukits den kvantitativa begränsningen av bidrag till kommuner och samkommuner.


2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000