Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 varav 1 200 000 euro föranleds av att en tjänst med uppgifter om leverantörer inom offentlig upphandling inrättas och 300 000 euro av att statens upphandlingsdatatjänst inrättas.

Finansieringen av de driftskostnader som upphandlingen föranleder kräver inget tilläggsanslag.


2017 I tilläggsb. 1 500 000
2017 budget 5 300 000
2016 bokslut 12 260 000
2015 bokslut 10 560 000