Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 14.2.2017—31.12.2018. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. En regeringsproposition om myndigheten överlämnas till riksdagen under 2017.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000
2015 bokslut 1 782 000