Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av kostnader för postning av information till utländska medborgare med rätt att rösta vid landskapsval.


2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000
2015 bokslut 7 984 000