Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, s.k. icke-moms, som staten dömts att betala.

Förklaring:Under början av 2017 har det betalats cirka 123 000 euro i mervärdesskatt på bilskatt, dvs. skadestånd för icke-moms. Det finns inte något separat anslag för detta ändamål. Därför är det möjligt att genom en ändring av motiveringen betala utgiftsposterna under detta moment. Skadestånd för icke-moms utgörs av återbetalda skatter och andra kostnader i anslutning till dem.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 15 900 000
2016 bokslut 13 369 231
2015 bokslut 3 399 068