Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 466 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 056 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 17 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 082 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 10 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 10 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 140 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 220 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 845 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 52 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 686 000
Sammanlagt   57 359 000

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 979 000 euro för merutgifter för militär krishantering och som avdrag 513 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016. Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av att OIR-insatsen i Irak fortsätter.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

     
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten -394 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser -1 100 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -480 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen -240 000
Sammanlagt   5 466 000

2017 I tilläggsb. 5 466 000
2017 budget 51 893 000
2016 bokslut 35 761 000
2015 bokslut 47 422 000