Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 753 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 219 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 samt som tillägg 19 972 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2016.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Efter de ändringar som gjorts beräknas 303 964 000 euro av anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 76 900 000 euro till betalning av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2017, 16 753 000 euro till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 94 309 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.


2017 I tilläggsb. 16 753 000
2017 budget 475 173 000
2016 bokslut 559 617 000
2015 bokslut 469 563 000