Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att det för projektet för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (KEJO) får ingås förbindelser så att de, inklusive de utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare, föranleder staten utgifter på sammanlagt högst 21 500 000 euro.

Förklaring:I den tredje tilläggsbudgeten för 2014 beviljades projektet en tilläggsfullmakt på 5,0 miljoner euro utöver den tidigare fullmakten på 15 miljoner euro. Av tilläggsfullmakten beräknades 1,5 miljoner euro finansieras genom ett anslag ur EU:s fond för inre säkerhet (ISF-P) som söks vid en senare tidpunkt, varvid behovet av nationella anslag under momentet hade minskat från 5,0 miljoner euro till 3,5 miljoner euro. I och med det ändringsavtal som undertecknades i början av 2017 har projektets tidtabell och kostnadsförslag ändrats och den EU-finansiering som beviljades projektet den 30 juni 2016 lämnas att öka projektets totalfinansiering. Ökningen av fullmakten är i enlighet med detta 1,5 miljoner euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 12 922 000
2015 bokslut