Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att finansiella korrigeringar inte kan hänföras till den nationella finansieringen.

Förklaring:Tillägget föranleds av eventuella förpliktelser som följer av finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen.


2017 I tilläggsb. 115 000
2017 budget 32 224 000
2016 bokslut 47 260 000
2015 bokslut 14 288 000