Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 202
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 8 325

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 för anskaffning av utrustning till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos. Tillägget riktas i dispositionsplanen till punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.


2017 I tilläggsb. 20 000
2017 budget 8 305 000
2016 bokslut 6 165 130
2015 bokslut 4 397 245