Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 6 500 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro i utgifter för kungörelser av dödande av Sampo Abp:s aktiebrev och som avdrag 8 000 000 euro på grund av att utbetalningarna av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen i anslutning till WinCapita-fallet huvudsakligen beräknas bli uppskjutna till år 2019. Utbetalningarna har skjutits upp framför allt på grund av att rättegångarna varit utdragna och att behandlingen av begäran om utvidgad rättshjälp i Storbritannien fördröjts.


2017 I tilläggsb. -6 500 000
2017 budget 19 032 000
2016 bokslut 13 492 078
2015 bokslut 10 923 142