Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att övervakningsuppgifterna i samband med avlägsnande av asylsökande ur landet har ökat. Av tillägget utgör 60 000 euro en överföring från moment 25.01.01.


2017 I tilläggsb. 100 000
2017 budget 7 188 000
2016 bokslut 7 408 000
2015 bokslut 7 361 000