Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 545 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
01. Civil krishantering 15 230 000
02. Valobservatörer 175 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 905 000

Förklaring:Tillägget på 545 000 euro och överföringen på 75 000 euro från punkt 02. i dispositionsplanen hänförs till punkt 01. i dispositionsplanen på grund av att antalet personer som deltar i insatser för civil krishantering är större än beräknat.


2017 I tilläggsb. 545 000
2017 budget 15 360 000
2016 bokslut 13 949 443
2015 bokslut 15 236 225