Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 155 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 300 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 012 000
05. Gemensamma utgifter 8 140 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 3 723 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 417 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 166 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 21 491 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 300 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 830 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 11 380 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 014 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 166 000
Sammanlagt   52 929 000

Förklaring:Tillägget under punkterna 05. och 18. i dispositionsplanen föranleds av konsekvenserna 2017 av en eventuell fortsättning på utbildningsinsatsen i Irak. Som planeringsgrund har använts en styrka på ca 100 soldater (september—december) över en period på fyra månader. Avdraget under punkt 08. i dispositionsplanen föranleds av minskade löneutgifter för insatsen. Avdraget under punkt 19. i dispositionsplanen täcks med poster som överförts från tidigare år.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

     
05. Gemensamma utgifter +660 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -827 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +3 730 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -408 000
Sammanlagt   3 155 000

2017 I tilläggsb. 3 155 000
2017 budget 49 774 000
2016 bokslut 56 446 000
2015 bokslut 49 205 991