Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

90. Övriga utgifterPDF-versio

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av belöningar som år 2017 anknyter till jubileumsåret för Finlands självständighet, bl.a. belöningar av finländska olympiska mästare, samt av antalet planerade statsbesök. Dessutom ökas utgifterna av förnyandet av ordenspaketet och belöningen av veteraner som fortsätter år 2017.


2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 700 000
2016 bokslut 813 899
2015 bokslut 691 013

61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. I lagförslaget definieras centrets rättsliga ställning, verksamhetsställe, organisering, finansiering och andra centrala frågor som anknyter till inrättandet av centret. Huvuduppgifter för centret som behandlar Europas hybridhot samt motåtgärder är forskning och analys, utbildning och övningar, utveckling av doktriner och koncept, spridande av bästa praxis, identifiering av samarbetssätt och samarbetsmöjligheter samt produktion av information till stöd för beslutsfattande som gäller svarande på hybridhot.

Avsikten är att centret inleder sin verksamhet år 2017. Utgifterna för centrets verksamhet år 2017 beräknas uppgå till cirka 750 000 euro, som finansieras i sin helhet såsom Finlands betalningsandel. Från ingången av 2018 finanseras centrets verksamhet utöver Finlands betalningsandel med andra deltagarländers deltagaravgifter. Det bedöms att utöver Finland deltar nio andra parter i centrets verksamhet år 2017. Via statsbudgeten betalas till centret endast Finlands finansieringsandel, som innehåller en andel för hyresutgifter.


2017 I tilläggsb. 750 000