Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till avlönande av nödvändig visstidsanställd extra personal till uppgifter som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap,

2) till betalning av övertidsersättningar som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap eller förberedelser inför det,

3) till utgifter som föranleds av lokaler som behövs för den extra personalen,

4) till betalning av utgifter för resor och representation.

Förklaring:Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7—31.12.2019. Det är nödvändigt att inleda förberedelserna inför ordförandeskapsperioden redan år 2017, vilket förutsätter avlönande av extra personal för de uppgifter som är centralast med tanke på planeringen till statsrådets kansli, som svarar för arrangemangen inför ordförandeskapsperioden. Vid dimensioneringen av anslaget har de direkta utgifterna år 2017 för förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom utgifter för löner och lokaler för personalen, beaktats.


2017 I tilläggsb. 200 000