Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till främjande av försök

2) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet.

Förklaring:Anslaget är en överföring från moment 23.01.22 och ska användas för finansiering av mindre försök och vid behov också för utgifter för projektet för försöksverksamhet.

Försöken ger den största samhälleliga nyttan när kunskap och information koncentreras, de bästa idéerna genomförs snabbt och smidigt oberoende av deras ursprung och kunskap och information utnyttjas systematiskt i beslutsfattandet. Med hjälp av mindre försök som genomförs på initiativ av medborgarna uppstår det nya, användbara tillvägagångssätt vars nytta kan testas och spridas i större omfattning med hjälp av större försök vars effekter mäts noggrant.


2017 I tilläggsb. 100 000
2016 bokslut 2 000 000